Skip to content

Kto sme

925bec_66136ad6a03f460ca1d778b3b8e9e701Náš klub je členom medzinárodnej neziskovej organizácie Toastmasters International, ktorá pôsobí v 126 krajinách sveta a dnes už má viac ako 313.000 členov a počet klubov po celom svete dosiahol číslo 14 650. Vzdelávací model funguje zábavným a jedinečným spôsobom, v ktorom sa účastníci učia, ako precvičiť a rozvíjať svoje komunikačné a vodcovské schopnosti.

Z radov členov Toastmasters klubov vzišli také úspešné osobnosti, ako súčasný prezident USA Barack Obama, finančný magnát Warren Buffet, medzinárodný líder Brian Tracy, Napoleon Hill – autor úspešného bestselleru Mysli a zbohatni, K.C.Jones – tréner NBA tímu Boston Celtics, King Vidor – riaditeľ Classic Hollywood Motion Pictures a mnohí ďalší.

Ak sa chcete stať takým ako oni, neváhajte a príďte sa pozrieť na naše stretnutie. V našom klube sa môžete stretnúť s ľuďmi zo všetkých oblastí života a sú rôznych vekových kategórií. Náš vzdelávací program vám pomôže lepšie komunikovať, byť sebaistejším človekom a tým aj skvelým vodcom. Zmení vám život.

 

Naša história

V roku 2013 sa popularita klubov Toastmasters (fungujú tu v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku) na Slovensku natoľko zvýšila, že vznikla potreba založenia nového klubu. Vlastislav Šupina bol jediným z členov klubu Slovenských Toastmasters, ktorý slúžil dobrovoľne v predošlých rokoch v takmer vo VŠETKÝCH funkciách vedenia klubu. Za dva roky a 11 mesiacov svojho pôsobenia v klube od roku 2012 vykonával funkcie počnúc od technického vedúceho, cez pokladníka, viceprezidenta pre PR až po viceprezidenta pre členstvo. Až doteraz bol a je prítomný na každom stretnutí, pokiaľ mu to zdravie dovolí. V júni roku 2013 dostal ocenenie Výnimočný Toastmaster. Kto iný by teda bol povolanejší založiť tento nový klub? Viac …

Naša filozofia

V našom klube sa môžete stretnúť s ľuďmi zo všetkých oblastí života. Sú rôznych vekových kategórií, rôznych národností, vierovyznaní a farieb pleti. Vítame a podporujeme každého z nás. Náš vzdelávací program pomáha lepšie komunikovať, byť sebaistejším človekom a tým aj skvelým vodcom. Zmení vám život.

Pri vedomí toho, že klub zahŕňa rôznorodú skupinu ľudí, na udržiavanie určitej úrovne našich stretnutí našim členom odporúčame, aby mali na zreteli tieto rozmanitosti. Je vhodné vždy rozumne a citlivo zvážiť výber tém svojich prejavov, obsah a štýl vyjadrovania sa. Prezentácia a diskusia môže byť na akúkoľvek tému, avšak zároveň s rešpektovaním citlivosti na témy náboženstva, politiky a pohlavia.