Skip to content

Naša história

time-machine[1]

V roku 2013 sa popularita klubov Toastmasters (fungujú tu v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku) na Slovensku natoľko zvýšila, že vznikla potreba založenia nového klubu. Vlastislav Šupina bol jediným z členov klubu Slovenských Toastmasters, ktorý slúžil dobrovoľne v predošlých rokoch v takmer vo VŠETKÝCH funkciách vedenia klubu. Za dva roky a 11 mesiacov svojho pôsobenia v klube od roku 2012 vykonával funkcie počnúc od technického vedúceho, cez pokladníka, viceprezidenta pre PR až po viceprezidenta pre členstvo. Až doteraz bol a je prítomný na každom stretnutí, pokiaľ mu to zdravie dovolí. V júni roku 2013 dostal ocenenie Výnimočný Toastmaster. Kto iný by teda bol povolanejší založiť tento nový klub?

Ako to už vo „veľkej rodine“ Toastmasters býva  (a v tomto systéme to tak aj funguje v kluboch po celom svete), pomoc mu ponúkli hneď niekoľkí skúsení členovia.
Martin Huba, Klaus Hammer a Michal Petruška s ním v úplných začiatkoch prebrali ciele a návrh stratégie. Talentovaná a húževnatá Barbora Kubíková sa podujala na úlohu tajomníčky a poskytuje pomoc pri vyhľadávaní nových členov klubu. Zároveň dokáže svojou osobnosťou vniesť humor a nadhľad do každej situácie, ktorá sa v klube vyskytne.

Počas prvých mesiacov rozbehu klubu, svoj entuziazmus a veľkú aktivitu vložili Miloslav Ofúkaný (niekdajší pokladník klubu Slovenskí Toastmasters v roku 2012) – si vybral na ten čas oblasť PR, nakoľko je zároveň zakladateľom portálu Promosprávy.sk, nadšenec Dalibor Šabata aktívne vyhľadával priestor, ktorý by bol vhodný na stretnutia klubu v Petržalke, za čo im patrí veľká vďaka! Nový člen klubu, plný entuziazmu, Andrej Tóth si vybral úlohu Technického vedúceho, čo je jednou z tých časovo náročnejších úloh vo vedení každého klubu.

Náš klub je celkovo „mladý“ avšak sú medzi nami už aj „ostrieľaní“ skúsení členovia. Na pomoc s užitočnými radami a mentorovaním celého klubu si budúci prezident klubu prizval Henrietu Holúbekovú, ktorá taktiež zastávala už zopár funkcií –  tajomníčka klubu Slovenskí Toastmasters 2012, Viceprezidentka pre Vzdelávanie 2013 – pod jej vedením v tejto funkcii bol klub Slovenskí Toastmasters v top 10 európskych klubov v počte úspešne ukončených rečníckych aj vodcovských manuálov. Henika je nielen vynikajúci andragóg (špecialista vo vzdelávaní dospelých), ale dokáže nájsť silné stránky každého člena a rozvíjať ich. Zároveň svojou charizmou dokáže vytvoriť skvelú atmosféru na stretnutiach.

To najkrajšie na kluboch Toastmasters všade vo svete je, že sa navzájom porporujú a členovia chodia na stretnutia do viacerých klubov. Aj k nám prichádzajú mnohí skvelí ľudia z nich, či už s moderovaním večera, alebo hodnotením prejavov alebo húževnatí členovia s pripravenými prejavmi. Zo všetkých mien radi spomenieme Mateja Zámečníka, Petra  Zemana, Petru Kubešovú, Dušana Matúšku, Gabrielu Čepičanovú, Henricha Taubnera, Petra Šupinu, Annu Jurišovú, Marianu Dachovú, Mariána Smolíka, Martina Pagáča, Zoltána Erosa, Petra Pittela a ďalší.

Spočiatku sme mali ťažkosti s nájdením vhodného priestoru pre naše stretnutia. Začali sme v zopár reštauráciách, potom sme boli aj v priestoroch personálnej agentúry, neskôr tanečnej akadémie, mali zopár letných stretnutí „Pod holým nebom“ romantickom v Sade Janka Kráľa až nakoniec v septembri 2014 sa konečne podarilo nájsť vďaka pomoci našej klubovej mentorky najvhodnejší priestor – tam kde Toastmasters na Slovensku začali kedysi s historicky prvými stretnutiami – priamo v budove Ekonomickej univerzity. Dodnes sa tu každoročne konajú aule celoeurópske súťaže klubov Toastmasters v rečníckych prejavoch. Centrum severoamerických štúdií nám poskytuje stabilne svoju poslucháreň číslo C1-09 každý utorok v čase od 18:00 do 20:00.

Momentálne máme za sebou polročné pôsobenie klubu a 8 spokojných členov. Práve čítate našu novú a prvú webstránku, ktorá vznikla za pomoci skúseného člena klubu Toastmasters Bratislava – víťaza niekoľkých rečníckych súťaží – Sherifa Kenawyho. Ako vidíte, keď sa spojí dobrý tím ľudí a podajú si pomocnú ruku, pridajú svoje znalosti, radosť z tvorby a nadšenie, všetko ide ľahšie. Na našom ostatnom stretnutí nás dokonca prišiel podporiť aj jeden z legendárnych bývalých členov TM v Californii – víťaz mnohých rečníckych šúťaží, mentor rečníkov TED konfrencií, spoluautor knihy „World class speaking“ – John Bates. Sme na začiatku našej cesty a veríme, že čoskoro k nám pribudnú ďalší členovia, ktorí by chceli popracovať na svojom osobnom rozvoji. Tak nám držte palce a pridajte sa k nám.