Skip to content

Vzdelávanie

 

Zakladateľ Toastmasters International Ralph C. Smedley

MODEL  VZDELÁVANIA

V tomto unikátnom, značkovom a desaťročiami overenom vzdelávacom modeli si môžeš vybrať dve línie, v ktorých si môžeš rozvíjať svoje zručnosti.

1. Rečnícka línia

2. Vodcovská línia

V rečníckej línii sa začína tzv. základným manuálom Zručný rečník, v ktorom sa nachádza 10 projektov.  V nich sa naučíš krok za krokom jednotlivé zručnosti. A to od:  postaviť sa pred publikum a 5 minút povedať niečo o sebe a „neodpadnúť od strachu“, cez vystavanie štruktúry reči,reč tela, prácu s hlasom až po prácu s vizuálnymi pomôckami, hľadanie zdrojov informácií a odovzdanie reči tak, aby to malo hlboký dopad na tvoje publikum.

Po úspešnom zvládnutí všetkých 10 projektov získavaš certifikát „COMPETENT COMMUNICATOR“ priamo z centrály Toastmasters International v USA, platný po celom svete.

Ďalej môžeš pokračovať ďalšími pokročilými manuálmi podľa tvojho profesionálneho a životného smerovania. Vybrať si môžeš z 15. pokročilých manuálov. Podrobnejšie informácie o týchto manuáloch ti poskytne tvoj mentor. Stručne len spomenieme, že je možné, že sa z teba stane STAND UP COMEDY rečník po skončení manuálov z humornými a zábavnými prejavmi. Prípadne príležitostný rečník, ktorý dokáže povedať ďakovnú reč pri preberaní nejakého ocenenia, reč na narodeninovej oslave, pohrebe, svadbe, stužkovej slávnosti – jednoducho povedané, pri akejkoľvek sviatočnej príležitosti. Taktiež pre obchodníkov, predajcov alebo právnikov existuje pokročilý manuál s tzv. presvedčovacími prejavmi. Pre učiteľov, lektorov,trénerov a koučov je vhodný manuál „Profesionálny rečník“ , v ktorom sa naučia ako viesť seminár, workshop a časovo aj obsahovo náročnejšie vzdelávacie prejavy. Okrem toho ďalšie manuály sú vhodné pre hercov (ako predniesť drámu, rozprávať príbehy, predniesť poézu) , podnikateľov, vedúcich pracovných skupín, športových trénerov ( ako viesť porady, predniesť motivačnú reč pre zamestnancov, svoj športový tím), pracovníci v médiách sa naučia ako hovoriť na kameru, do rádia a podobne.

Môžeš postupovať na Pokročilého rečníka bronzového cez strieborného až po zlatého – ale aj nemusíš. Tempo si určuješ sám, nik ťa tu nenaháňa a všetko je len na tvojej slobodnej voľbe. Niektorým členom stačí zvládnutie základného manuálu a už dosahujú pokročilé úspechy v práci a v osobnom živote. Avšak čoraz viac členov zisťuje taktiež, že pokročilejšie manuály im dávajú omnoho komplexnejší pohľad na svoje zručnosti, rýchlejšie si ich osvojujú, nakoľko už „naskočili na vlnu“ tohto vzdelávacieho systému a už sa po nej len „vezú“. Preto sa aj ľahšie učia a ľahšie získavajú pokročilejšie certifikáty.  A hlavne sa zabávajú.

Vzdelávací systém Toastmasters International

Vo vodcovskej línii sa začína tzv. základným manuálom Zručný vodca, v ktorom sa taktiež nachádza 10 projektov. Po úspešnom zvládnutí všetkých 10 projektov získavaš certifikát „COMPETENT LEADER“ priamo z centrály Toastmasters International v USA, platný po celom svete.

 Vo vodcovských projektoch sa naučíš aktívne počúvať, kriticky myslieť, robiť správne rozhodnutia a dokázať si ich obhájiť v argumentácii. Mentorovať druhých, motivovať a facilitovať. Taktiež máš možnosť vyskúšať si svoje organizačné schopnosti pri tvorbe, vedení a práci v pracovných tímoch na našich klubových aktivitách a udalostiach. Môžeš dobrovoľne vykonávať čestné vodcovské funkcie vo vedení klubu, ktoré sa ti stanú významnou výhodou a zaujímavou položkou v tvojom životopise.

Obe tieto vzdelávacie línie sa napokon prelínajú a po ukončení všetkých stupňov sa staneš Výnimočným členom Toastmasters (DTM – Distinguished Toastmaster).